مقاله و تحقیق

كاربرد شيمي درصنعت

درجهت توسعه ي کشوربا و حرکت به سمت صنعتي شدن و جنبش نرم افزاري و ايفاي نقش گسترده علم شيمي در پيشرفت همه جانبه صنايع مختلف، انجمن علمي گروه شيمي دانشگاه اصفهان در نظر دارد با همکاري انجمن شيمي ايران و معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، با اهداف ذيل اقدام به برگزاري اولين همايش دانشجويي کاربردهاي شيمي در صنعت نمايد. اين همايش محورهاي گسترده اي را در زمينه کاربرد علم شيمي در صنعت در بر مي گيرد. با توجه به نياز به ارتباط هر چه مستحکم تر بين صنعت و دانشگاه در کشورمان به خصوص در زمينه دانش و فن آوري شيمي و آشنايي هر چه بيشتر صنعت و دانشگاه با معضلات موجود و ارائه راهکارهايي در جهت رفع اين معضلات، اميد است با برگزاري اين همايش قدمي هر چند کوچک در جهت نيل به اهداف فوق برداشته شود.

چيست ؟  نانوتكنولوژي

 كامپيوترها اطلاعات را تقريبا" بدون صرف هيچ هزينهأي باز توليد مينمايند. اقداماتي در دست اجراست تا دستگاههايي ساخته شوند كه تقريبا" بدون هزينه - شبيه عمل بيتها در كامپيوتر - اتمها را به صورت مجزا بهم اضافه كنند ( كنار هم قرار دهند). اين امر ساختن اتوماتيك محصولات را بدون نيروي كار سنتي همانند عمل كپي در ماشينهاي زيراكس ميسر ميكند. صنعت الكترونيك با روند كوچك سازي احياء مي گردد وكار در ابعاد كوچكتر منجر به ساخت ابزاري ميشود كه قادر به دستكاري اتمهاي منفرد مثل پروتئينها در سيب زميني و همانندسازي اتمهاي خاك، هوا و آب از خودشان ميگردد.
پيوند علم مواد ، شيمي و علوم مهندسي كه نانوتكنولوژي ناميده ميشود عرصه أي را بوجود ميآورد كه ماشين آلات خود تكثيركننده و محصولات خود اسمبل از اتمهاي اوليه ارزان ساخته شوند.

نانوتكنولوژي توليد مولكولي يا به زبان ساده‌تر ، ساخت اشياء اتم به اتم، مولكول به مولكول توسط بازوهاي روبات برنامه‌ريزي شده در مقياس نانومتريك است و نانومتر يك ميلياردم متر است

 پهناي معادل با 3 تا 4 اتم). نانوتكنولوژي ساخت ابزارهاي نوين مولكولي منحصر به فرد با بكارگيري خواص شيميايي كاملا" شناخته‌شده اتمها و مولكولها ( نحوه پيوند آنها به يكديگر) را ارائه مي‌دهد. مهارت مطرحه در اين تكنولوژي دستكاري اتمها بطور جداگانه و جاي دادن دقيق آنان در مكاني است كه براي رسيدن به ساختار دلخواه و ايده‌آل موردنياز مي‌باشد. اين قابليت تقريبا" حاصل شده است.
بازده پيش‌بيني شده از تسلط بر اين تكنولوژي بسيار فراتر از موفقيتهايي است كه تاكنون انسان بدانها نائل شده است.
قابليتهاي محتمل تكنيكي نانوتكنولوژي عبارتند از :
1- محصولات خوداسمبل
2- كامپيوترهايي با سرعت ميلياردها برابر كامپيوترهاي امروزي
3- اختراعات بسيار جديد ( كه امروزه ناممكن است)
4- سفرهاي فضايي امن و مقرون به صرفه
5- نانوتكنولوژي پزشكي كه درواقع باعث ختم تقريبي بيماريها، سالخوردگي و مرگ و مير خواهد شد.
6- دستيابي به تحصيلات عالي براي همه بچه‌هاي دنيا
7- احياي مجدد بسياري از حيوانات و گياهان منقرض‌شده
8- احياء و سازماندهي اراضي
دكترDrexler در همايش جهاني نظام علمي در زمينه نانوتكنولوژي اظهار كرده است: “در جهان اطلاعات ، تكنولوژيهاي ديجيتالي كپي‌برداري را سريع، ارزان، كامل و عاري از هزينه‌بري يا پيچيدگي محتوايي نموده‌اند. حال اگر همين وضعيت در جهان ماده اتفاق بيافتد چه مي‌شود. هزينه توليد يك تن
‌تري بيت تراشه‌هاي RAM تقريبا" معادل با هزينه بري ناشي از توليد همان مقدار فولاد مي‌شود”.
دكترSmalley رئيس هيئت تحقيقاتي دانشگاه رايس و كاشف Buckyballs مي‌گويد:
" نانوتكنولوژي روند زيانبار ناشي از انقلاب صنعتي را معكوس خواهد كرد". در مقدمه مقاله نانوتكنولوژي كه توسط آقايان Peterson و Pergamit در سال 1993 نگاشته شده چنين آمده است :
" تصور كنيد قادريد با نوشيدن دارو كه در آب ميوه مورد علاقه‌تان حل شده است سرطان را معالجه كنيد . يك ابر كامپيوتر را كه به اندازه يك سلول انسان است در نظر بگيريد. يك سفينه فضايي 4 نفره كه به دور مدار زمين مي‌گردد با هزينه‌اي در حدود يك خودروي خانوادگي تجسم كنيد" .
موارد فوق، فقط تعداد محدودي از محصولات انتظار رفته از نانوتكنولوژي هستند. انسان در معرض يك انقلاب اجتماعي تسريع شده و قدرتمند است كه ناشي از علم نانوتكنولوژي است. در آينده نزديك گروهي از دانشمندان قادر به ساخت اولين آدم آهني با مقياس نانومتري مي‌گردند كه قادر به همانندسازي است. طي چند سال با توليد پنج ميليارد تريليون نانوروبات ، تقريبا" تمامي فرايندهاي صنعتي و نيروي كار كنوني از رده خارج خواهند شد. كالاهاي مصرفي به وفور يافت‌شده ، ارزان، شيك و با دوام خواهند شد. دارو يك جهش سريع و كوانتومي را به جلو تجربه خواهد نمود. سفرهاي فضايي و همانندسازي امن و مقرون به صرفه خواهند شد. به اين دلايل و دلائلي ديگر، سبكهاي زندگي روزمره در جهان بطور زيربنايي متحول خواهد شد و الگوي رفتاري انسانها تحت‌الشعاع اين روند قرار خواهد گرفت

 مطالعة نانوتكنولوژی

نانوسيستم‌ها :

متن استاندارد اين رشته، كتاب دكتر اريك دركسلر با نام "نانوسيستمها: ماشين‌آلات ساخت، توليد و محاسبة مولكولي" است. شما مي‌توانيد يك نسخه از آن را خريده، و مطالعه كنيد.

مكانيك مولكو لي:

هر فنّاوري توليدي بايد بتواند اتمها را از جايي كه هستند، به جايي كه ما مي‌خواهيم باشند، حركت دهد. بنابراين، چگونه حركت اتمها و نيروهاي اثرگذار روي آنها در طول حركت، رشته‌ا‌ي حياتي در مطالعة نانوتكنولوژي محسوب مي شود. اين رشته، مكانيك مولكولي ناميده مي‌شود. يك بحث خيلي خلاصه در مورد مكانيك مولكولي و اهميتش براي نانوتكنولوژي در وب در "نانوتكنولوژي محاسباتي" موجود است، كه شامل مراجعي براي مطالعات بيشتر است.

يك مقدّمة كلاسيك به مكانيك مولكولي، كتاب مكانيك مولكولي نوشتة اولريخ بوركرت و نورمن آلينجر، چاپ انتشارات American Chemical Society در سال 1982 است، كه هرچند چاپ نمي‌شود، ولي در كتابخانه‌هاي دانشگاهي موجود است.

كتاب نانوسيستمها مفهوم پاية مكانيك مولكولي را در فصل 3 خود شروع كرده‌است. مزيت بزرگ اين كار دركسلر، پذيرش واحدهاي سازگار SI است. مطالعة آهسته و دقيق اين فصل شايستة انجام است.

پيش‌درآمدهاي بسيار ديگري به مكانيك مولكولي موجود است. بسته‌هاي نرم‌افزاري كه مداخل ورودي خاصي به اين زمينه دارند، موجود بوده و براي درك مفاهيم آن، بسيار مفيد هستند.

كنترل مكاني، سختي و انعطاف‌پذيري :

يك ايدة اساسي در نانوتكنولوژي، كنترل مكاني است؛ كه با ابزارهاي رباتيك كاملا" استاندارد قابل حصول است. تفاوت عمدة ابزارهاي رباتيك مرسوم با انواع مولكولي، مسألة نويز حرارتي است. در مقياس مولكولي، ذرّات به دليل حركت براوني درحال جست‌وخيز هستند. براي كنترل اين مسأله، ذرّات را بايستي محكم نگهداشت، يعني يك نيروي برگرداننده بايد وجود داشته‌باشد كه براي بازگرداندن ذرّات به موقعيت تعادلي، در صورت انحراف عمل كند (تعريف موجزي از "كنترل مكاني"، همين وجود نيروي برگرداننده است). نيروي برگرداننده معمولا" به صورت تابع خطي جابجايي فرض مي‌شود :

نيروي برگرداننده = جابجايي× Ks

ثابت Ks معياري از سختي سيستم است. هرچه سختي بيشتر باشد، نيروي برگرداننده بزرگتر و انحراف سيستم از موقعيت تعادلي، كوچكتر مي‌شود. رابطة بنياد‌ي سختي و بي‌ثباتي مكاني عبارتست از :

б2 = kT / Ks

اين رابطة 4-5 فصل 5 كتاب نانوسيستمها است، كه بايد به‌خاطر سپرده و كاربردهاي اصلي آن را شناخت. براي استفاده از آن، لازم است سختي (Ks) مشخص شود. سختي يك ساختار را از هندسه و خواص مواد آن مي‌توان تعيين كرد. اين مفاهيم پايه در فصول 38 و 39 دروس فيزيك فينمن نوشتة فينمن، ليتون و سندز، چاپ انتشارات Addison-Wesley سال 1964 موجود است. لذا خواندن اين فصل پيشنهاد مي‌شود.

كاربرد اين معادلات در بعضي ابزارهاي رباتيك (ازجمله سكّوي استوارت كه به علت سختي بالايش براي مصارف رباتيك مولكولي) مورد توجه است)، در خانوادة جديدي از ابزارهاي مكاني با 6 درجة آزادي، توضيح داده شده‌است. اين كاربردها همچنين در فصل 5 نانوسيستمها و بخش 4-13 آن، كه يك بازوي رباتيك را مورد بحث قرار داده، بيان شده‌است.

خودهمانندسازي :

انديشة اساسي دوم در نانوتكنولوژي، خودهمانندسازي است. دانشجو بايد صفحة وبي را بعنوان مقدمة خودهمانندسازي خوانده و چند مرجع موجود در آن را براي مطالعة بيشتر انتخاب كند. تئوري دور و تكرار (recursion theorem) مبناي سيستمهاي خودهمانندساز است. فهم اين تئوري، الزامي است. بعنوان تمرين برنامه‌ا‌ي بنويسيد كه خودش را دقيقا" چاپ كند. نسخه‌اي از مطالعات 1980NASA را مي‌توانيد بخريد، كه داراي بخش باشكوهي در مورد سيستمهاي خودهمانندساز است.

مطالعات بيشتر :

البته موضوعات زياد ديگري نيز در زمينة پيشرفت نانوتكنولوژي وجود دارد. به‌نظر مي‌رسد مفيدتر باشد كه ليست كوتاه و فشرده‌ا‌ي از موضوعات اساسي ارائه شود كه بتوان با يك تلاش معقول بر آنها تسلط يافت، تا اينكه ليست آنچنان بلند و سنگين باشد كه هر موضوعي با هر درجة اهميتي را پوشش دهد. دانشجو مي‌تواند مطمئن باشد كه هيچ كمبودي از نظر مفاد مطالعاتي در مورد اين رشتة جديد تحقيقاتي وجود ندارد.

نانوتكنولوژي، انقلابي جديد در صنعت و تكنولوژي

  نانوتكنولوژي يا كنترل مواد در مقياس مولكولي، گشايش اسرار طبيعت در تمام عرصه ها از مهندسي تا پزشكي را نويد ميدهد.

در آينده نه چندان دور، در خانه هاي جديد آجرها ممكن است هنگامي كه تركي درآنها ظاهر ميشود خودشان را تعمير كنند. ماشينها نيز ممكن است با لايه اي به استحكام الماس پوشانده شوند كه آنها را در برابر خراشها محافظت ميكند. پزشكان نيز خواهند توانست صدها نوع بيماري را تنها با قراردادن يك قطره خون در يك دستگاه تشخيص داده و پس از چند ثانيه نتيجه را دريافت كنند.

نانوتكنولوژي در جهاني بسيار كوچك كنترل ميشود. هدف نانوتكنولوژي ساخت اشياء، اتم به اتم، مولكول به مولكول و با يك رويكرد از پايين به بالاست، راهي كه طبيعت ميليونها سال است انجام ميدهد.

نانو يك پيشوند علمي است كه به معني "يك ميلياردم" است و حوزه نانوتكنولوژي در حدود ميلياردم متر است، ابعادي كه در آن اتمها با هم تركيب شده و مولكولها روي هم اثر متقابل دارند.

هدف اين است كه اگر بشر بتواند به اتمها بگويد كه چه طور خودشان را مرتب كنند و چگونه رفتار كنند، بسياري از خواص يك ماده قابل كنترل ميگردد. همان طور كه در طبيعت اتمهاي كربن موجود در زغال سنگ را با تغيير دادن ترتيب قرار گرفتن آنها به الماس تبديل ميكنند، بنابراين خواصي مانند رنگ، استحكام و شكنندگي نيز در سطح اتمي قابل تعيين خواهند بود. دانشمندان بر اين عقيده اند كه اگر بتوانند يك آجر را اتم به اتم بسازند، مولكولهايش را نيز ميتوان طوري تعليم داد تا هنگاميكه يك ترك ظاهر ميشود آن را تعمير كنند يا اينكه با كم يا زياد كردن تخلخل، خود را با شرايط مرطوب هوا وفق دهند.

بنابراين نانوتكنولوژي اميد ساخت هر چيز قابل تصور را - از كوچكترين جرثقيلها و موتورها گرفته تا لايه هاي خود اسمبل پلاستيكي يا فلزي - ميدهد. براي نخستين بار در تخيلات علمي، به لطف پيشرفتهاي اخير ديدن جهان در مقياسهاي نانو اين سناريوها درست و معقول به نظر ميرسند. انواع جديد ميكروسكوپها و برنامه هاي قدرتمند كامپيوتري شبيهساز كه در 10 سال اخير توسعه پيدا كردهاند، نانوتكنولوژي را دچار يك نوع انقلاب نمودهاند. ميكروسكوپها نه تنها به دانشمندان اجازه ميدهند كه اتمها را بينند، بلكه به آنها اجازه ميدهند كه حتي آنها را جا به جا بكنند، همانطور كه در آزمايش مشهور سال 1990 دانشمندان مركز تحقيقاتي Almaden وابسته به IBM ، لغت "IBM" را توسط 35 اتم زنون نوشتند.

امروزه يك تيم از فيزيكدانان IBM يك پيشرفت ديگر را اعلام كردند كه مدارات در مقياس اتمي را به واقعيت نزديكتر ميكند. اين پيشرفت كه "سراب كوانتم"1 نام گرفته است نشان ميدهد كه اطلاعات ميتوانند در ميان اجسام جامد بدون نياز به سيم حركت كنند. اسباب جديد عبارتند از: "چشمان، انگشتان و پنسها" كه در جهان نانو ميتوانند كار كنند. Evgene Wang معاون مهندسي بنياد ملي علوم آمريكا، به اعضاء مجلس نمايندگان طي گزارشي در مورد نانوتكنولوژي گفت: "نانوتكنولوژي نويد جذب تعداد فزايندهاي از علاقمندان به علم، دولت و صنايع خصوصي را ميدهد."

دكتر Tom Schaeider يك بيولوژيست رياضيدان در انستيتو ملي سرطان گفت كه: "دليل اين كه مردم اين را قبول ميكنند پشتوانة واقعي علمي آن ميباشد". وي اضافه كرد ما قادر خواهيم بود تا هر چيز كه خواستيم در آينده بسازيم."

دانشمندان پيشرو در اين علم سال گذشته در بنياد ملي علوم آمريكا گفتند كه نانوتكنولوژي يك اثر اساسي روي سلامتي، وضعيت اقتصادي و امنيت مردم جهان خواهد گذاشت و حداقل به اهميت آنتي بيوتيك ها،IC ها و پليمرهاي ساخت دست بشر در قرن 20 خواهند بود.

در سال 1998 شوراي علوم و تكنولوژي كاخ سفيد يك گروه كاري بين بخشي IWGN)) تأسيس كرد كه خواست بخشهاي علمي و صنعتي و دولت بود و موظف شد تا چشم انداز ايالات متحده را در مورد نانوتكنولوژي در طي 10 الي 20 سال آينده توسعه دهد.

دولت ايالات متحده در طي سال 1999 حدود 260 ميليون دلار در اين تكنولوژي سرمايه گذاري كرده است. كلينتون نيز پيشنهاد افزايش بودجة نانوتكنولوژي را تا حدود 227 ميليون دلار در سال 2001 را داده است. گروهIWGN پيش بيني ميكند كه نانوتكنولوژي موجب پيشرفت در زمينه هايي مانند تكنولوژي اطلاعات، پزشكي، علوم زيست، صنعت خودرو، انرژي و امنيت ملي خواهد شد.

اين گروه موارد زير را امكانپذير ميبيند:

v در پزشكي، نانو ذراتي كه به توزيع آسان دارو در قسمتهاي بدن كمك ميكنند. اين وسايل به اصطلاح كوچك كه از دارو ساخته شدهاند با لايههايي از نانو ذرات پوشيده شدهاند و ميتوانند به قسمتهاي مختلفي از بدن برسند و بيماريهاي از قبيل سرطان را درمان كنند. غدد پروستات و قطعات مصنوعي نيز ممكن است، با اين نانو ذرات پوشيده شوند تا از عكسالعملهاي ناخواسته جلوگيري كنند. پيشرفت در تشخيص بيماريها نيز قابل پيشبيني است، همانطور كه دستگاههاي جديدي كه بر اساس تشخيص DNA يا پروتئين پايه گذاري شده اند و ميتوانند از مقدار ناچيزي خون به طور همزمان وجود چندين بيماري را تشخيص بدهند.

v در صنايع الكترونيكي، توليد كامپيوترهاي سريعتر و بهتر در اندازههاي بسيار كوچك مدنظر است. هم اكنون يك هد مغناطيسي با اندازة حدود نانو توليد شده كه اطلاعات را از ديسك سخت ميخواند. همچنين تراشه هاي حافظه با اندازة نانو مدنظر هستند كه قدرت ذخيرهاي برابر با هزاران تراشه فعلي را دارا خواهند بود.

v در علوم زيست محيطي، غشاءهاي نانويي فيلترهايي براي سد نفوذ آلودگيها هستند و همچنين قادر خواهند بود تا آلودگيها را با روشهاي شيميايي يا بيولوژيكي پيدا كرده و برطرف كنند. بسياري چالشها تا بيش از اينكه دانشمندان بتوانند پرده از راز جهان در مقياس نانو بردارند، باقي خواهد ماند. طبق گزارش اخير كه توسط گروه IWGN ارائه شده است: اين عرصه، امروز تقريبا همانجايي است كه علم و تكنولوژي بدنبال ترانزيستورها در اواخر دهه هاي 1940 و 1950 قرار داشت".

اما با در دست داشتن ابزارهاي جديد براي ديدن اشياء كوچك، آزمايشگاهها در كشور كم كم به اين مطلب پي ميبرند كه چگونه اتمها و مولكولها در يك ماده مرتب ميشوند. تعدادي از آزمايشگاهها ياد ميگيرند كه چگونه مولكولها را در الگوهاي خاص مانند هرم يا چند ضلعي، خود اسمبل كنند. اين مطلب به عنوان يك گام مهم در جهت ساختن مواد نو توسط اتم با اتم به شمار ميرود.

دانشمندان اميدوارند به زودي بتوانند موادي از نانو تيوبهاي كربني بسازند كه ترتيب قرار گرفتن اتمهاي كربن در آن مانند قرار گرفتن مدادها در داخل يك جعبه است. چنين موادي يك _ ششم دانسيته فولاد را خواهند داشت و مقاومت آنها 50 الي 100 برابر است. آقاي Richard Smalley، كسي كه در دانشگاه Rice روي نانو تيوبها كار ميكند ميگويد: ما ميدانيم كه چگونه آنها را به صورت خود اسمبل بسازيم و اين كه چگونه مواد ديگر را بپوشانند. اين نانو تيوبهاي كربني، مطابق بسياري از پيش بينيها يك روز تمام چيزها از ماشين تا هواپيما را ميپوشاند تا به سطوح آنها استحكام و مقاومت و در نتيجه عمر بيشتري بدهد.

طبيعت براي ميليونها سال صاحب نانوتكنولوژي بوده است و دانشمندان مانند Smalley عقيده دارند كه ميتوان مطالب بسياري را با نگاهكردن به سلولها آموخت. او ميگويد كه تمام آنزيمها در سلولهاي ما نانوماشينهايي هستند كه وظايف منحصر به فردي را جهت تكامل و رشد انجام ميدهند.

گروه Nadrian Seeman در دانشگاه New Yourk تلاش ميكند، يك مولكول بيولوژيكي ديگرDNA به عنوان جزء سازنده براي اشياء سه بعدي به كار برد. آزمايشگاه وي اخيراً يك دستگاه نانو روبوتيك ساخت كه از DNA ساخته شده بود و دو بازو داشت و ميتوانست بين دو نقطة ثابت حركت كند.

پژوهشگران ميگويند كه اين وسيله گام اول به سوي توسعة نانوتكنولوژي است كه يك روز خواهد توانست مولكولها را در نانو كارخانه هايي با همان ابعاد به كار گيرد.

برخي ميگويند كه ما زماني قادر خواهيم بود تا همه چيز را از قطعات ريز بسازيم. مثلاً بدين صورت كه به كامپيوتر تعدادي عناصر داده شده و به وي دستور داده ميشود تا همه چيز، از سيب تا يك ماشين را بسازد.

فناوري نانو براي هدف گيري ملكولي و دارورساني به صنعتي با ارزش حدود يك تريليون دلار تبديل مي شود. در اين راستا صنعت داروسازي كه با روند رو به رشد نياز بازار به فرآورده هاي نانو مواجه است، بيشترين سهم را به خود اختصاص خواهد داد. اين امر از تقويت روند تحقيقات كشف دارو و توسعه فناوري هاي پيشرفته در اين زمينه حكايت مي نمايد.

اخيرا گزارشي منتشر شده است كه از گسترش فناوري هاي مختلف نانو و تاثير شگرفت آنها در روند تحقيق و توسعه دارو صحبت مي كند. فناوري نانو به عنوان ابزاري براي بروز تغيير و تحول در يك صنعت مطرح است كه به همراه خود مسائل جديدي در خصوص قوانين نظارتي و هزينه را به دنبال دارد. بعلاوه، در برخي از بيماري هاي نشات گرفته از ميكروارگانيسم هاي پاتوژن و تومورهاي سرطاني مسئله بروز مقاومت نسبت به اثر داروهاي موجود همواره درمان اين بيماري ها را با مشكل مواجه نموده و كشف مسيرهاي جديد درماني را طلب مي نمايد.

بر اساس گزارشي كه توسط NanoMarkets' تحت عنوان ‹‹تاثير فناوري نانو در كشف داروها: توسعه جهاني، آناليز بازار و دورنماي آينده›› منتشر گرديده است، فناوري نانو يك پيشرفت طبيعي در فرآيند كشف داروهاست كه به همراه توسعه و افزايش توجه محققين به ملكول هاي كوچك در ابعاد 100 نانومتر و كوچك تر از آن تا حد اتم (حدود 2/0 نانومتر) مطرح مي گردد.

در اين گزارش به Atomic Force Microscopy (AFM) به عنوان برترين فناوري مطرح در مطالعات انجام گرفته در سطح نانو اشاره شده است. تاكنون، روش هاي مختلف ميكروسكوپي قادر به نمايش نحوه واكنش اجزاء درون سلولي در فرآيند هاي بيولوژيك، مانند پاسخ آنها به مواد شيميايي مختلف، نبوده اند. در روش هاي جديد تصوير برداري ازآنتي بادي هاي خاص بر عليه پروتئين هاي مورد بررسي استفاده مي شود. در اين روش ها آنتي بادي متصل شده به سر پروب (probe) با پروتئين هدف واكنش داده، منجر به نمايشي متفاوت از آنچه كه در غياب آنتي بادي مشاهده مي گردد، مي شود. اما بايد در نظر داشت كه كاربرد گسترده فناوري AFM بخصوص در مباحث آناليز زيستي به دليل نياز به تجهيزات پيچيده و گران قيمت، محدود مي باشد.

روش ميكروسكوپي در فناوري نانو از جايگاه ويژه اي برخوردار است چرا كه تصاوير حاصل ازنمونه هاي بيولوژيك در نهايت از سهم بسزايي در كشف داروها برخوردار است. در گزارش فوق پيشرفت هاي زيادي براي سيستم هاي تصويربرداري (و به همراه آن كشف دارو) در نظر گرفته شده است. به عنوان يكي از پيشرفت هاي مهم مي توان به فناوري مبتني برSurface Plasmon Resonance (SPR) اشاره نمود. پديده SPR هنگامي اتفاق مي افتد كه نور از يك لايه نازك فلزي بازتابيده شده و مقدار كمي از آن با الكترون هاي موجود در لايه تداخل نمايد. در اين حالت شدت نور تابيده شده كاهش مي يابد. با استفاده از اين فناوري مي توان تداخل ملكول هاي زيستي را در كوتاه ترين زمان ممكن رديابي كرد. فناوري هاي مبتني بر SPR در حال حاضر توسط شركت هايي مانند Applied Biosystems ارائه مي شود. شركت مذكور سيستم هايي را ارائه مي نمايد كه از آنها مي توان براي تعيين هويت و تعيين مشخصات آنتي بادي ها، عوامل تشخيصي و درماني استفاده كرد. در گزارش NanoMarkets فرآورده ديگري نيز معرفي شده است كه به نظر مي رسد انقلابي واقعي در كيفيت و حساسيت تصويربرداري هاي زيستي است. ظهور فلورسانس نقاط كوانتومي ((QuantumDot Fluorescence (Qdots) به عنوان يكي از كاربردهاي فناوري هاي نانو در تشخيص و كشف دارو منجر به بروز تحولي عظيمي در صنعت دارويي شده است. نقاط كوانتومي نانوكريستال هاي نيمه هاديي هستندكه به هنگامي تهييج توسط يك منبع نوري شفاف و نوراني شده و پرتوهاي درخشاني را از خود نشر مي نمايند. از اين پديده براي تعيين هويت و خواص فرآيندهاي مختلف زيستي استفاده مي شود. در فناوري نقاط كوانتومي از مزاياي اثر احتباس كوانتومي كه بر اساس تئوري مكانيكي كوانتوم قابل پيش بيني است، استفاده مي شود. با تغيير اندازه كريستال ها مي توان رنگين كماني متشكل از رنگ هاي مختلف را بصورت نوراني بازتاب نمود.

با استفاده از نقاط كوانتومي مي توان برچسب هايي از رنگ هاي خاص را به اجزاء مختلف زيستي نظير پروتئين ها يا رشته هاي DNA الصاق نمود. نقاط كوانتومي طوري طراحي مي شوند كه قادرند بطور خاص به ژن ها، اسيدهاي نوكلئيك، پروتئين ها، ملكول هاي كوچك، سلول هاي سرطاني يا حتي عروق كامل خوني متصل شده و پرتوافشاني نمايند.

در گزارش NanoMarkets به نام بزرگ ترين شركت هاي   دارويي    و    بيوتك    مانند     Pfizer،  GlaxoSmithKline و AstraZeneca و شركت رده اول بيوتك يعني Genentech اشاره شده است كه از نقاط كوانتومي به عنواني ابزاري پيشرفته در غربال گري داروها استفاده مي نمايند. Genentech از نقاط كوانتومي براي تشخيص سرطان سينه استفاده مي كند.

 QuantumDotCorporation با تجاري نمودن فناوري مبتني بر نقاط كوانتومي در سال 2002 به عنوان شركت رده اول در اين زمينه مشغول فعاليت مي باشد. تصوير برداري زيستي با به كارگيري نقاط كوانتومي يكي از نقاط برجسته علمي است كه در سال 2003 در مجله Science به آن اشاره شده است. همزمان با افزايش مشكلات توليد داروهاي جديد و بخصوص داروهاي جديد پرفروش، بهره گيري از فناوري هاي پيشرفته و موثر در روند كشف داروهاي جديد يكي از نيازهاي اساسي شركت هاي دارويي در تسريع نتايج حاصل از R&D و كاهش زمان رسيدن داروهاي آنها به بازار دارويي و پيروزي بر رقباي تجاري آنهاست.

آزمايشگاههاي تحقيقاتي:

1- آزمايشگاه تحقيقاتي كاتاليزور _ مدير مسئول :  

    اين آزمايشگاه با توجه به نقش كليدي كاتاليزور در فرايندهاي صنعتي مانند صنايع پالايش ء پتروشيمي ء غذاييء دارويي و…و با در نظر گرفتن ارزش افزوده فوق العاده بالاي كاتاليزور و به منظور ايجاد شناخت بالاتري نسبت به آن و تحقيق در افزايش طول عمر و بهبود گزينش پذيري و در هايت فرمولاسيون و ساخت كاتاليزورهاي صنعتي تاسيس گرديد و با تجهيز تدريجي آن به راكتورهاي مختلف و وسائل آناليز و ساير دستگاههاي ساخت و شناسايي مشخصات كاتاليزور و همچنين بررسي مشخصات سينتيكي كاتاليزور راه اندازي شده است. در اين آزمايشگاه پروژه هاي تحقيقاتي در ارتباط با كاتاليزورها مانند تهيه برخي از كاتاليزورها مانند تهيه برخي از كاتاليزورها ي معدني (مثل كاتاليزور زيركونيم براي طرح OCM ) تعيين فعاليت كاتاليزور در راكتور تست طرح بررسي عملكرد كاتاليزور طلا- پلاتين مشترك با دانشگاه پاريس و پروژه تهيه كاتاليزور USHY و….انجام ميشود همچنين تعدادي از پروژه هاي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در اين آزمايشگاه انجام ميگردد.مهمترين تجهيزات آزمايشگاه: گاز كروماتوگرافي Varian 3400CX سه كوره لوله أي ء راكتورء دستگاه تزريق on-line براي GC هشدار دهنده ء نشت گازء ستونهاي ديگر GC ء هشدار دهنده ء نشت گازء ستونهاي ديگر GC راكتورها ء مجموعه كاتاتستء دستگاه تست كاتاليزور و….

2- آزمايشگاه تحقيقاتي فرايندهاي جدا سازي _ مدير مسئول :  

    جدا سازي يك بخش مهم فرايند هاي اساسي در مهندسي شيمي مي باشد امروزه روشهاي جديد به منظور انجام فرايندهاي جداسازي توسعه يافته اندكه از جهات مختلف بر روشهاي سنتي برتري دارند. در اين آزمايشگاه فرايندهاي جداسازي با استفاده از اين روشها انجام مي شوند.يكي از اين روشها استفاده از اين روشها استفاده از تكنولوژي غشا مي باشد. با استفاده از غشاهاي پليمري از نوع اسمز معكوس اولترافيلتراسيون و… فرايندهاي جداسازينظير تهيه آب فوق خالص ء تغليظ رنگء تغليظ شير و … مورد بررسي قرار مي گيرند. بررسي مشكلات موجود در فرايندهاي غشايي از اهداف ديگر اين آزمايشگاه ميباشد. در اين آزمايشگاه دانشجويان مهندسي شيمي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري آموزش مي بينند .با توجه به پيشرفت تكنولوژي استفاده از غشا غشاهاي معدني اخير به دليل پايداري شيميايي و حرارتي بالاي تا دماي 600 مورد توجه خاص قرار در اا گرفته اند . عمده غشاهاي معدني ء غشاهاي زئوليتي ميباشد كه به دليل خواص ويژه و منحصر بفرد خود خصوصا خاصيت غربال كردن مولكولي مورد توجه خاص قرار گرفته اند.اين تكنولوژيها به دليل مصرف انرژي كمتر (75% درصد كمتر نسبت به تكنولوژي رايج ) باعث پيشرفت چشمگي

3- آزمايشگاه تحقيقاتي كنترل فرايندها _ مدير مسئول :  

     هفعاليتهاي اين آزمايشگاه عبارتند از : ايجاد سيستم كنترل كامپيوتري ء تهيه نرم افزاري جهت نمايش و ثبت اطلاعات فرايندها و روشهاي كنترل پيشرفتهء تهيه و ساخت پايلوتهاي مناسب به منظور اعمال سيستمهاي مختلف كنترل ء همچنين اعمال سيستمهاي كنترل انالوگ و كامپيوتري به پايلوتهاي آماده شده است. تجهيزات موجود در اين ازمايشگاه عبارتند از دستگاه كنترل PH همراه با كامپيوتر ديجيتال ء پرينتر و دستگاههاي بررسي رفتار كنترل كنندهء كنترل دماء كنترل فشارء كنترل جريانء كنترل ارتفاعء پاسخبه پايلوتهاي اماده شده است. تجهيزات موجود در اين ازمايشگاه عبارتند از : دستگاه كنترل PH همراه با كامپيوتر ديجيتالء پرينتر

4- آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي فرايند به كمك كامپيوتر _ مدير مسئول :  

    آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي فرايند به كمك كامپيوتر در سال 1372 طراحي و نهايتا در سال 1374 به بهره برداري رسيدء اين آزمايشگاه با توجه به اهميت و جايگاه خاصي كه شبيه سازي كامپيوتري در مهندسي فرايند دارد جهت تربيت نيروي متخصص و ارائه سرويسهاي آموزشي و پژوهشي پيش بيني شده است. همه ساله تعداد قابل توجهي از دانشجويان مقاطع كارشناسيء كارشناسي ارشد و دكترا كه در زمينه مهندسي فرايند به كمك كامپيوتر فعاليتهاي پژوهشي و پايان نامه هاي خود را تعقيب مي نمايند از امكانات اين آزمايشگاه بهره برداري مي كنند. اين ازمايشگاه مجهز به امكانات سخت افزاري و علي الخصوص نرم افزاري مختلفي است كه بعضي در خود آزمايشگاه تهيه گشته و بعضي خريداري شده است از اين جمله ميتوان نرم افزار شبيه سازي HYSYS را با قابليتهاي متعدد شناخته شده نام برد.اين ازمايشگاه همچنين در طي سالهاي گذشته فعاليتهاي گسترده صنعتي را انجام داده كه از اين مجموعه ميتوان به دهها پروژه انجام شده يا در دست انجام اشاره نمود با توسعه تنوع فعاليتها آزمايشگاه اينك از محدوده شبيه سازي فرايندها خارج شده و به مركزي جهت مهندسي فرايند به كمك كامپيوتر كه در برخي دانشكده ها ي فعال مهندسي شيمي در دنيا رايج مي باشد تبديل شده است.

5- آزمايشگاه تحقيقاتي ترموسينتيك _ مدير مسئول :  

    اين ازمايشگاه جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه هاي ترموديناميكء بررسي سينتيكهاي واكنشهاي شيميايي و ساخت و تست انواع كاتاليزورهاي هتروژني ميباشد. اين پروژه هاي تحقيقاتي شامل طرحهاي صنعتي است كه در قالب پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكتري صورت ميگيرند. اين ازمايشگاه داراي امكانات جهت آناليز مخلوط گازها و تست واكنشي انواع كاتاليزورهاي هتروژني ميباشد. امكانات موجود در ازمايشگاه : راكتور شيشه أي فتوشيميايي- راكتور شيشه أي فتوكاتاليستي- راكتور لوله أي بستر ثابت-راكتور پايلوت بستر سيال- دستگاه گاز كروماتوگراف- كوره -آون- ترازو ديجيتال-حمام اب گرم - دو عدد كامپيوتر

6- آزمايشگاه عمليات واحد _ مدير مسئول :  

    دستگاههاي موجود در اين ازمايشگاه عبارتند از : دستگاه تقطير توسط برج آكندهء برج جذبء برج تبخير كنندهء راكتور شيمياييء برج استخراج مايع از مايع ء برج خنك كننده و جداسازي ذرات جامد بر اساس ذرات جامد بر اساس اندازه انها. دستگاههاي ديگري نيز در اين ازمايشگاه در دست راه اندازي مي باشند از اين جمله مي توان به راه اندازي و بهره برداري از دستگاههاي خشك كن پاششي و برج تقطير سيني دار اشاره نمود. همچنين ازمايشگاه در حال تجهيز به كامپيوتر جهت آناليز و تجزيه و تحليل خروجي هاي برخي از تجهيزات مي باشد.

7- آزمايشگاه كنترل فرايند _ مدير مسئول :  

    دانشجويان در اين ازمايشگاه مي توانند آزمايشهاي ذيل را به انجام رسانند : بررسي رفتار كنترل كنندهء كنترل دماء كنترل فشارء كنترل جريانء كنترل ارتفاعء پاسخ فركانسي و رفتار ديناميكي

8- آزمايشگاه تحقيقاتي صنايع شيميايي معدني _ مدير مسئول :  

    در اين ازمايشگاه امكان سنجش كمي و كيفي گونه هاي موجود در سنگ معدنء تهيه تركيبات معدني از سنگ معدني مربوط و سنجش آنها ء تهيه پيگمانهاي مختلف معدني ء تعيين درصد عناصر در خاك و سنگهاي معدني از طريق دستگاهي ء تعيين نرمي ذرات مختلف نظير سيمان و ازمايش اورسايت وجود دارد. همچنين در اين آزمايشگاه خدمات لازم براي انجام پروژه هاي پژوهشي داخل و خارج از دانشگاه و تسهيلات آزمايشگاهي جهت استفاده دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري ارائه مي گردد. دستگاههاي موجود در اين آزمايشگاه: الف) كوره 1600و 1400 درجه ب) اسپكتر و فتومتر UV-vis دو پرتوئي مجهز به كامپيوتر ج) نورسنج شعله أي د) آب مقطر گيري براي تهيه آب مقطر يون زدوده ه) دستگاه اندازه گير ذرات غباري به كمك اشعه ليزر

9- آزمايشگاه انتقال حرارت _ مدير مسئول :  

    اين ازمايشگاه بطور عمده نقش آموزشي دارد و شامل دستگاههايي است كه عمدتا آزمايشهاي زير با ان انجام مي شود: -انتقال حرارت به طريق هدايت- انتقال حرارت به طريق همرفتي - انتقال حرارت در مبدلهاي جريان متقاطع- انتقال حرارت از طريق تششع - انتقال حرارت در فرايند جوشش و ميعان- انتقال حرارت در فرايند تقطير فيلمي و قطره أي -

10- آزمايشگاه مكانيك سيالات _ مدير مسئول :  

    اين ازمايشگاه از جمله ازمايشگاههاي مهم مهندسي شيمي است كه با هدف اشنايي و اموزش دانشجويان با دستگاههاي ذيل فعاليت مي نمايد: اندازه گيري مركز فشارء گيج بوردن براي بررسي قانون پاسكالء اندازه گيري ضريب درگء بررسي سطح سيال در دوران سرريزه براي اندازه گيري افت فشار و بدست اوردن ضريب اصطحكاك در لوله ها با روشهاي مختلف انداره گيري دبي در لوله ها با روشهاي مختلفء بررسي پديده كاويتالسيونء بررسي پمپ و توربين محوري و سانتريفوژ

11- آزمايشگاههاي تحقيقاتي ( الكترو شيمي تجزيه ء كروماتوگرافيء اسپكتروسكوپي و تجزيه نمونه ها ي حقيقي) _ مدير مسئول :  

    مجموعه ازمايشگاههاي تحقيقاتي شيمي تجزيه كه به ازمايشگاههاي تحقيقاتي الكتروشيمي تجزيه مشهور هستند متشكل از 3 ازمايشگاه پژوهشي اسپكتروسكوپي كروماتوگرافي ء الكتروشيمي تجزيه و يك آزمايشگاه خدماتي تجزيه نمونه هاي حقيقي و بانك اطلاعاتي مي باشد. 1- ازمايشگاه تحقيقاتي اسپكتروسكوپي: دستگاههاي خريداري شده كه در حال انتقال به اين ازمايشگاه هستند عبارتند از : اسپكتروفتومتر مرئي و ماوراء بنفش2- آزمايشگاه تحقيقاتي كروماتوگرافي : دستگاههاي اين ازمايشگاه هنوز سفارش داده نشده اند ولي شامل HPLC , GC خواهد بود. 3- آزمايشگاههاي تحقيقاتي الكتروشيمي تجزيه: دستگاههاي اين آزمايشگاه عبارتند از : ولتام متر ء پلاروگراف ء هدايت سنجء پتانسيوايستاء گالوانوايستاء كولومتر و Frequancy Analyser - آزمايشگاه خدماتي تجزيه نمونه هاي حقيقي : دستگاههاي مورد نياز اين آزمايشگاه اكثرا لوازم تجهيزات اوليه هستند كه كلا خريداري شده است. 5- بانك اطلاعات: اين بانك اطلاعات كليه نرم افزارهاي مورد نياز و نيز كتب الكترونيكي و ژورنالهاي تحقيقاتي را شامل خواهد بود كه مورد استفاده دانشجويان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

12- آزمايشگاه تحقيقاتي آناليز و شناسايي مواد: _ مدير مسئول :  

    اعضاء محترم هيات علمي شيمي مي توانند تحقيقات علمي خود را در اين ازمايشگاه انجام دهند. هم اكنون تعدادي از دانشجويان رشته شيمي در مقطع كارشناسي ارشد مشغول انجام پايان نامه هاي خود را در اين آزمايشگاه انجام دهند . هم اكنون تعدادي از دانشجويان رشته شيمي در مقطع كارشناسي ارشد مشغول انجام پايان نامه هاي خود را در اين آزمايشگاه هستند ضمنا حسب مورد به دانشجويان و اساتيد رشته مهندسي شيمي نيز سرويس داده مي شود . در حال حاضر دستگاههاي T.G.A,Atomic Absorption در اين آزمايشگاه موجود ميباشند و در نظر است در راستاي طرح توسعه آزمايشگاه دستگاههاي UV-Vis,IR و ساير لوازم و وسائل مورد نياز تامين شود.

13-  آزمايشگاه تحقيقاتي اشعه ايكس _ مدير مسئول :  

    فعاليتهاي اين آزمايشگاه تعيين ساختار بلوري تركيبات زاويه پيوند ء مختصات اتمها ء ضرايب دمايي و … ترسيم تصاوير و سلول واحد مولكول مي باشد . كارهاي خاص در اين آزمايشگاه تعيين ساختار بلورين مواد آلي و معدني در دماي پايين مي باشد. دستگاههاي منحصر به فرد اين آزمايشگاه عبارتند از : - دستگاه پرلش سنج چهار محوره اشعه ايكس در دانشكده مهندسي شيمي شايد تنها مركزي باشد كه مي تواند ساختار بلورين مواد آلي و معدني را تععين كند و از دانشگاههاي مختلف ايران غالبا در خصوص پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري براي اين كار به اين آزمايشگاه مراجعه مي كنند برنامه تعيين ساختار از برنامه محاسباتي MOLEN 1990و Shelx استفاده ميشود .

14- آزمايشگاه شيمي آلي _ مدير مسئول :  

    فعاليتهاي اين آزمايشگاه شامل دو بخش است ء بخش اول شامل تكنيكهاي تهيه و خالص سازي مواد الي كه در اين بخش دانشجويان با تكنيكهايي نظير تعيين نقطه ذوب ء جوش و روشهاي خالص سازي شامل تصعيدء كريستاليزاسيونء استخراج و انواع تقطير شامل تقطير سادهء جزبه جز تقطير در فشار كم و تقطير آب ء كروماتوگرافي. بخش دوم شامل تهيه و خالص سازي مواد آلي است كه جهت تعيين خلوص مواد تهيه شده از نقطه ذوبء جوش و دستگاه IR استفاده مي شود . دستگاههاي موجود در اين آزمايشگاه دستگاه IR و دستگاه نقطه ذوب و كيتهاي تقطير است كه دانشجويان از آن بر حسب مورد آزمايش استفاده مي كنند .

15- آزمايشگاه شيمي فيزيك _ مدير مسئول :  

    با توجه به امكانات موجود در اين آزمايشگاه و با در نظر گرفتن مطالب ارائه شده در درس تئوري شيمي فيزيك ء تعداد ده آزمايش به شرح زير در اين آزمايشگاه ارائه مي گردد: - سينتيك شيميايي : اندازه گيري ثابت سرعت يك واكنش -پلاريمتري : در اين آزمايش از طريق اندازه اندازه گيري زاويه چرخش يك واكنش مخلوطء ب كمك پلاريمتر ء سرعت واكنش بررسي و ثابت آن اندازه گيري ميشود.- بررسي فرايند جذب سطحي: جذب سطحي اسيد استيك بر روي ذغال اكتيو - هدايت سنجي: بررسي رفتار الكتروليتهاي قويء اندازه گيري Ksp - سيستمهاي دو جزئي ء بررسي اثر حرارت بر حلاليت - مطالعه سيستمهاي سه تايي ديافراگم حلاليت مايع سه جزئي - تعيين گرماي نهان ذوب و نقطه ذوب نفتالين- تيتراسيون كالريمتريء اندازه گيري گرماي خنثي شدن مولي اسيد قوي توسط باز قوي - تعيين ثابت تعادل با استفاده از قانون پخش- اسپكتروسكوپي تعيين ثابت ديسوسياسيون ميتل رد . دستگاههاي موجود در اين آزمايشگاه پلاريمتر ء كنداكتومتر ء اسپكتروفوتومتر IR,UV-Vis بمب كالريمتر و ويسكوزيمتر هستند.

16- آزمايشگاه شيمي عمومي _ مدير مسئول :  

    اين آزمايشگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته هاي مهندسي شيمي ء مهندسي مكانيك ء مهندسي صنايعء مهندسي متارلوژيء مهندسي كامپيوتر ء مهندسي راه آهن و فيزيك ارائه مي گردد. در اين آزمايشگاه آزمايشهايي به شرح زير انجام ميشود: - تجزيه حرارتي كلرات پتاسيم و تعيين درصد كلرات پتاسيم در نمونه مجهول - تعيين درصد يون سولفات در نمك مجهول - تعيين درصد وزن آب اكسيژنه در نمونه نامعلوم- شناسايي كاتيونها و شناسايي كاتيونهاي موجود در نمونه مجهول - تعيين نزول نقطه انجمادء تعيين حلاليت و محلول سازي - آشنا نمودن دانشجويان با وسايل شيشه أي و كاربرد صحيح آنها آشنائي با ترازوهاي مكانيكي و الكتريكي و دستگاه سانتريفوژ و نحوه كار با آنها

17- آزمايشگاه تصفيه ابهاي صنعتي _ مدير مسئول :  

    اين ازمايشگاه جهت تعيين مواد موجود در آبهاي آشاميدني و فاضلاب هاي صنعتي طراحي شدهء تستهايي كه در اين آزمايشگاه در حال حاضر انجام ميشود شامل : تعيين اسيديته ء قليائيتء سختي ء آنيون كلرء كلر آزادء سولفاتئ اندازه گيري DO,COD است. اين آزمايشگاه داراي دستگاه اسپكتروفتومتر مرئي جهت اندازه گيري سولفات هاي دستگاه COD است. تجهيزات ديگر در دست تهيه عبارتند از : فليم فتومتر ء PHمترء كانداكتومترءپتانسيومترء انكيباتورء كالريمتر ء سيستم كجدال و با داشتن اين وسائل مي توان تستهاي چون اندازه گيري ازت ء اندازه گيري فسفرء باقيمانده فسفرء باقي مانده تبخيرء اندازه گيري مواد معلق و جارتست را انجام داد.


18- آزمايشگاه شيمي معدني _ مدير مسئول :  

    در اين آزمايشگاه واحد آزمايشگاه فرايند ساختماني براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراء جهت انجام پروژه هاي پژوهشي داخل و خارج از دانشگاه ارائه خدمات مي گردد. دستگاههاي موجود در اين آزمايشگاه عبارتند از : كوره 1500ء اسپكتروفتومتر UV-Vis دو پرتوي مجهز به كامپيوتر و آب مقطر گيري براي تهيه آب مقطر يون زدوده

 

 

 

گروههاي آموزشي و تخصصي:

1- گروه طراحي فرايندها

    اين گروه داراي 6 عضو هيات علمي ميباشد و در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري در گرايشهاي طراحي و شبيه سازي و كنترل فرايندء ترموديناميك و سينتيك و پديده هاي انتقال و فرايندهاي جداسازي داراي دانشجو ميباشد . كاربري تخصصي گرايشهاي اين گروه در صنعت به شرح زير است : صنايع پتروشيمي شامل: واحدهاي بالا دست ء بنياديء واسطه ايء نهايي و پايين دست صنايع پلايشي شامل : پالايش نفتء پالايش گازء پالايش روغن و پالايش آب - صنايع شيميايي شامل : شوينده هاي رنگ و رزينء آرايشي - بهداشتي ء لاستيك سازي و… - صنايع غذايي - صنايع سلولزي - صنايع داروئي - صنايع كاني ضمنا آزمايشگاههاي تخصصي اين گروه عبارتند از : آزمايشگاه تحقيقاتي كاتاليزور - آزمايشگاه تحقيقاتي فرايند هاي جداسازي - آزمايشگاه تحقيقاتي كنترل فرايندها - آزمايشگاه تحقيقاتي مهندسي فرايند به كمك كامپيوتر - آزمايشگاه تحقيقاتي ترموسينتيك - آزمايشگاه عمليات واحد - آزمايشگاه كنترل فرايند -

2- گروه صنايع شيميايي معدني

    اين گروه داراي 7 عضو هيات علمي ميباشد و در مقاطع كارشناسي ء كارشناسي ارشد و دكتري در گرايش صنايع شيميايي معدني داراي دانشجو ميباشد . كاربري تخصصي اين گرايش در صنعت به شرح ذيل است : طراحيء ساختءنصبء راه اندازي و راهبري صنايع مهندسي شيميايي معدني . در اين صنايع شيميست ها ( شيمي كاربردي ) مهندسين موادء دكتراي داروسازي و ….تنها با فرمولاسيون مواد اوليه در ارتباط ميباشند و مهندسين صنايع شيميايي معدني وظايف محوله در تعريف فوق را عهدهدار هستند.در اين صنايع تمامي واحد هاي عملياتي موجود بخشي از مهندسي شيمي ميباشند كه برخي از اين واحد ها به شرح زير است : - فرايند فراوري ء تغليظء تخليصء طبقه بنديء آماده سلزي و….ـ فراين هاي شكل دادن - فرايندهاي خشك نمودن و پخت و …… - صنايع مربوط به توليد اسيدها و قلياهاي معدني نظير توليد اسيد فسفريك ءاسيد سولفوريكء سود ء كربنات سديم ء اوره ء كودهاي شيميايي و …. - كليه صنايع مربوط به توليدات مصالح ساختماني و طرحهاي عمراني - واحدهاي مربوط به پساب ء فاضلاب ء آلاينده هاي محيط زيست در صنايع مذكور - صنايع آرايشي بهداشتيء كليه فرايندها و بيشتر بخشي كه با مواد معدني و تكنولوژي پودر و گرانول سازي ء پودر سازي ء پوشش دادن داروها ء تلخيص مواد اوليه و …- واحدهاي موجود در صنايع كه به جداسازي از جمله روشهاي فيلتر پرس ء انواع فيلتر ها ء ته نشيني و…. مي پردازد. - واحدهاي موجود در صنايع كه مربوط به آسياب نمودن ء دانه بنديء طبقه بندي ذرات و ….ميشود. - واحدهايي كه درگير پديده هاي انتقال مواد جامد پودر شكل ء خمير شكل و ….ميباشند. - كارخانجات توليد سيمانء شيشهء فراورده هاي نسوز ء ظروف شيشه أي ء ظروف غذاخوري ء ظروف بهداشتيء سراميكهاي مهندسيء توليد لعاب ء توليد رنگدانه هاي معدني و ….. - شركتهاي مشاوره طراحي و توليد تك عمليات ها نظير: آسيابء دانه بنديء طبقه بندي ذراتء اختلاطء شكل دادن ءخشك نمودنء كورهء جابجايي اتوماتيك مواد ء و … ميگردد. ضمنا آزمايشگاههاي تخصصي اين گروه عبارتتند از : آزمايشگاه تحقيقاتي صنايع شيميايي معدني - آزمايشگاه انتقال حرارت - آزمايشگاه مكانيك سيالات

3- گروه بيوتكنولوژي

    اين گروه داراي 4 عضو هيات علمي است و در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي پذيرد. رشته مهندسي بيوتكنولوژي شامل زمينه هاي تخصصي نظير مهندسي مولكولهاي زيستي ء تكنولوژي آنزيم هاء طراحي بيوراكتورهاء شبيه سازي سيستمهاي زيستي است. بعضي از صنايعي كه به متخصصان اين رشته نياز دارند به قرار زير مي باشند: الف) صنايع غذايي ب) صنايع داروئي ج) صنايع آرايشي و بهداشتي د) تصفيه و بهره برداري از نفت ه) دفع آفات نباتي و) صنايع تخميري ز) صنايع شيميايي ح) تصفيه فاضلاب - ضمنا اين گروه در حال راه اندازي آزمايشگاه تحقيقاتي بيوتكنولوژي مي باشد.

4- گروه شيمي

    اين گروه داراي سه گرايش شيمي معدني ء شيمي فيزيك و شيمي تجزيه مي باشد كه از سال 1375 با توجه به توان و پتانسيل عملي ان دانشكده در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو پذيرفت داراي 13 عضو هيات علمي ميباشد . كاربري تخصصي هر يك از گرايشها به شرح ذيل ميباشد : -گرايش شيمي معدنيدر واقع مربوط كليه تركيباتي است كه از معادن تهيه مي شود و شامل فلزات ء غير فلزات ء نمكها ءاسيدها و بازها ميباشد و مطالعه حالت طبيعي ء نحوه تهيه آنها از نظر صنعت و يا آزمايشگاهها و مراكز تحقيقاتي دارند. ساختمان اين تركيبات بطور دقيق و كامل مطالعه ميشود به طور مثال فلزات در طبيعت به چه صورتي هستند استخراج فلزات ء تبديل لزات به آلياژها در صنايع فلزي كه در پيشرفت امروزي اقوام انساني نقش بسيار مهمي را دارا مي باشد انواع فلزات و غير فلزات كه به چه موادي تبديل مي شوند مانند نقش كربن در طبيعت ء دوره كربن و…. -- گرايش شيمي فيزيك مطالعه در باره واكنشها از ديدگاهاي مختلف ترموديناميكي ء سينتيكي Complex شرايط لازم براي ايجاد اين تركيبات complex مطالعات گازها ء قوانين گازهاء چگونگي استفاده از گازها در صنايعء حالات مختلف مادهء ساختمان مولكولي تركيبات ساده و مركب ء اوربيتالهاي اتمي و تشكيل اوربيتالهاي مولكولي ء ساختمان الكتروني عناصر و تقسيم بندي عناصر از نظر ساختمان الكتروني و …. گرايش شيمي تجزيه: شيمي تجزيه در زمينه تجزيه ء شناسايي و تعيين مواد تشكيل دهنده تركيبات آلي و معدني بحث ميكند و در صنايع شيميايي از پالايشگاههاء مجتمع ها ي پتروشيمي ء كارخانجات داروييء غذاييء آرايشيء بهداشتيء كودء سمء و… تاصنايع بيولوژيكيء تهيه نمونه هاي متعدد از مراحل مختلف توليد و محصول نهاييء به طور مستمر و تجزيه و شناسايي آنها جهت حصول اطمينان از صحت فرايند توليد و استاندارد محصول ء كار متخصصين شيمي تجزيه است .بررسي علل خوردگي و راههاي پيشگيري از آن در محيطهاي مختلف نيز از طريق روشهاي شيمي تجزيه ممكن است. استفاده از روشهاي الكتروشيمياييء كروماتوگرافيءاسپكتروسكوپيء تجزيه حرارتي و اندازه گيري مقادير بسيار كم در آزمايشگاههاي مجهز و تحقيقاتي دانشكده شيمي ء دانشگاه علم و صنعت ايران ممكن است. ضمنا آزمايشگاههاي تخصصي گروه شيمي عبارتند از : آزمايشگاههاي تحقيقاتي الكتروشيمي تجزيه - آزمايشگاه تحقيقاتي آناليز و شناسايي مواد-آزمايشگاه تحقيقاتي اشعه ايكس- آزمايشگاه شيمي آلي- آزمايشگاه شيمي تجزيه - آزمايشگاه شيمي فيزيك ء آزمايشگاه شيمي عموميء آزمايشگاه تصفيه آبهاي صنعتي - آزمايشگاه شيمي معدني
نوشته شده در تاريخ یکشنبه یکم آبان ۱۳۹۰ توسط هواسی ف
'
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


تعداد بازدیدکنندگان :
تعداد افراد آنلاین :
مرکز آموزش ایرانیان